• Κατασκευές Κήπων
  • Ανθοστολισμοί Γάμων & Βαφτίσεων

  • Συντήρηση Κήπων

  • Φωτισμός Κήπων

  • Διάγνωση & Θεραπεία Ασθενειών

  • Τοποθέτηση Έτοιμου Χλοοτάπητα

  • Απεντόμωση - Μυοκτονία

  • Χωματουργικές Εργασίες

  • Τοποθέτηση & Συντήρηση Αυτόματου Ποτίσματος 

  • Ειδικές Κατασκευές

  • Κλάδεμα - Φύτευση - Λίπανση - Ψεκασμός